Om SORK / Bestyrelsen / Referater

Referater

Generalforsamling SORK 02.02.2020


Pkt 1: Valg af dirigent
- Mai-brittPkt 2: Valg af stemmetællere
- Alberte og Svend


Pkt 3: Bestyrelsens beretning
- Formanden læser sin beretning op, omhandlende årets gang i SORK, både i bestyrelsen, og aktiviteter som har været i løbet af året. Bl.a. Ridelejr, breddeaktiviteter, juleoptog og andet.
Forklaring på og konsekvens af manglende elever og udskiftning af ridelærere.
Tak for alt frivilligt arbejde i klubben.Pkt 4: Regnskabet fremlægges ved kasseren
- Bilag ”regnskab SORK 2019”
I øvrigt gennemgået uden spørgsmål eller kommentarer.Pkt 5: Paragraf 4 i vedtægterne: Ungdomsmedlemmer fremadrettet
Bestyrelsen fremsætter forslag om at ændre paragraffen, så ungdomsmedlemmer ikke er noget man skal have, men noget der er mulighed for, såfremt der er ungdomsmedlemmer der ønsker at stille op, udover de fem voksne medlemmer af bestyrelsen.
- Vedtaget med mere end 2/3 dele af stemmerne


Pkt 6: Indkomne forslag:
- ingenPkt 7: Valg (bestyrelse – revisorer – kasserer – suppleanter)
- Der kan ikke stilles bestyrelse og der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 18. februar kl. 20.
Pkt 8: Evt
Sork Bestyrelse | Herningvej 30, Sønder-Omme  | tilmelding.sork@gmail.com